Eesmärk

Meie koolitusele tulemise eesmärgiks on omandada uut infot olemasolevate digivõimaluste kasutamise kohta koolitundides. Osata lõimida digivahendite abil erinevaid õppeaineid, et saavutada vajalikud õpipädevused. Soovime saada ideid, kuidas kaasata kogenud pedagooge samm-sammult digimaailma.