kolmapäev, 23. detsember 2015

Kommentaarid

Meie blogi ei võimalda iga postituse alla eraldi kommentaaride lisamist. Tagasiside saate meile saata lehe paremal pool "Comments" plugina kaudu.

teisipäev, 15. detsember 2015

Inglise keele digitund "Kahoot"

6. a klassi eelmise inglise keele tunni teemaks oli jõulud (jõulukombed Eestis, Inglismaal ja mujal maailmas). Kahoot viktoriini küsimused olid võetud õpikust, need olid eelmises tunnis läbi arutatud ja lisatud oli ka silmaringi küsimusi ehk uut infot. Mõned küsimused olid saksa keeles, sest klassis oli ka paar õpilast, kelle teiseks keeleks on saksa keel.
Tunnist kokkuvõttev video:neljapäev, 10. detsember 2015

Digitund KoodiTund

Meie koolis toimus 8.12-9.12 põhikooliõplastele suunatud programmeerimiseüritus KoodiTund Hour Of Code. Tegemist on rahvusvahelise algatusega, mille eesmärk on julgustada kõiki inimesi üle maailma proovida  "üks tund koodi kirjutada" ja tunnetada, kui lõbus, kerge ja võimas see on. „KoodiTundi“ peetakse maailma suurimaks õppimise sündmuseks.  Õpilastel oli võimalus ürituse raames mängulisi ja praktilise programmeerimisoskust arendavaid mänge mängida, et tutvuda programmeerimise põhitõdedega.
Tunnist kokkuvõttev video:

Loodusõpetuse digitund "Linnud"

3. a klassi õpilased õppisid loodusõpetuse tunnis linde. Tunnis kasutati tahvelarvuteid. Õpilased töötasid programmidega Tellagami ja Aurasma. Selleks oli õpetajal ette valmistatud ja välja prinditud värvilised lindude pildid õpilastele jagamiseks. Õpetaja valmistas ette kirjalikud detailsed rohke pildimaterjaliga tööjuhendid tahvelarvuti programmide kasutamiseks. Õpilased salvestasid lindude kohta üldinfot Tellagami programmiga ja panid linnu pildi juurde Aurasma programmiga Tellagamis salvestatud info. Tunni lõpus uurisid õpilased Aurasma programmiga üksteise tehtud töid.

Tunnist kokkuvõttev video:

Arendusprojekt

Arendusprojekti lõppeesmärk: 
Pikemaajaline eesmärk – õpetajate sise- ja väliskoolitus õpetajate digipädevuse arendamiseks. Õpetajatele toimuvad digikoolitused.
Arendusprojekti lõppeesmärk – kasutusele võtta digivahetund õpetaja digipädevuse edendamiseks ja vähemalt 4 õpetajat teevad avatud digitunde. 

Mis on tänaseks läinud hästi?
 • õpetajad on digikoolitustest informeeritud
 • õpetajatele on tehtud 5 digikoolitust:
 • 30.11. Vittle koolitus algklasside õpetajatele
 • 2.12. õpetajatele tutvustati digiprojekti
 • 8.12. Kahoot koolitus õpetajatele
 • 9.12. Quizizz koolitus õpetajatele
 • 8.12-9.12 on läbi viidud 2 digitundi teemal "KoodiTund"
 • 16.12. Qr koodi koolitus õpetajatele
 • 28.12. - 29.12. koolitus õpetajatele: "IKT ja muutuv õppimine"
 • koolitustel suur osavõtt
 • koolitustel on positiivne tagaside
Milliseid takistusi on tekkinud, mis ei ole läinud plaanipäraselt? 

Digivahetund – esimesel korral mõistsime, vahetund on meile liiga lühike ja see tuleb muuta digitunniks.
Aeg digitunniks – ei sobi kõikidele õpetajatele, sest samal ajal toimub ka gümnaasiumi uurimistööde juhendamine; algklassimaja ning  põhikooli- ja gümnaasiumimaja koolitusi ühele ajale panna ei saa. Uute programmidega tutvumine ja tundide ettevalmistamine võtab planeeritust rohkem aega. 

Õpetajate kaasamine - õpetajate vastuseis – nende väitel pole sobivaid vahendeid õpetajatel ja õpilastel.

Mida teeksite teisiti? Mida teete edasi?
 • digikoolitused jätkuvad II poolaastal 
 • õpetajad valmistavad ette digitunde
 • õpetajad kasutavad tundides IKT vahendeid
 • õpetajad saavad tundi kutsuda haridustehnoloogi
 • tunnustame ja kiidame õpetajaid digitundide eest
 • õpetajalt õpetajale koolitused (alustatud 2009.a. ÜG-s)

Meie eesmärgid

Mida meie saame ära teha (koolitusel kirja pandud ideed 26.11. - 27.11.15)
 1. Õpetajate sise- ja väliskoolitus
 2. Jõulukoolitus tahvelarvutitega 
 3. Õpetajalt õpetajale koolitus
 4. Digitunni sisseviimine
 5. Vajalike digipädevuste kirjeldamine
 6. Õpetajate digipädevuste kaardistamine
 7. Digivahenditega läbiviidud näidistunnid
 8. Õpilaste ootuste kaardistamine IKT vahendite kasutamisel
 9. Õpilaste kaasamine õppematerjalide loomisse
 10. Õpetajate koormuse vähendamine
 11. Aja parem planeerimine
 12. Ainekomisjonide parem koostöö
 13. Regulaarse digikoolituse restart
 14. E-õppematerjalide loomine ja arendamine ja rakendamine
 15. Koolitus õpilaselt õpetajale
 16. Õpilaste ja õpetajate koostöö digivahendite kasutamisel (Peiker)
 Ideed:

Hirmude lahtirääkimine õpetajatelt
Digivahetund, kolmapäev 8.40
Avatud digitund (õpetajad külastavad teiste õpetajate tunde)
Materjalide koondamine kokku ühte keskkonda
Mida õpilased teeksid õpetajatele (õpilane teeb õpetajale tunni)

Tegevuskava:

1. Kõik tegevused:
Tutvustamine õpetajatele, Maili
Tõrvandi digitund, esmaspäev kell 14.45, Ardo
Ülenurme digitund, kolmapäev kell 8.00-8.45, Ardo
   1.1.Õpetajate kaasamine, Maili
2. Ühisaja leidmine, ainekom. esimehed
3. 02.12.15 esimene digitund, Ardo
4. 09.12.15 teine digitund, Ardo
5. 16.12.15 kolmas digitund, Ardo
6. 18.12.15 veebiseminar, kell 13.-14
7. 28.12. - 29.12. Koolitus õpetajatele: "IKT ja muutuv õppimine"

Eesmärk: õpetaja teeb avatud digitunni.

Ardo filmib avatud tunde ja postitab blogisse.