Digilugu

Ülenurme Gümnaasiumis õpib käesoleval õppeaastal 803 õpilast. Viimasel kolmel aastal on õpilaste arv kasvanud üle 100 õpilase. Kuna asume hästi arendatud ja kiiresti arenevas piirkonnas, siis on Ülenurme vallas koolikohustuslike laste arv tõusuteel.

Ülenurme Gümnaasiumi õppetöö toimub kahes õppehoones. Gümnaasiumihoone kõikides klassides on data- projektor ja õpetaja lauaarvuti. Raamatukogus on kuus üldkasutatavat arvutit. Koolimaja on suures enamuses kaetud wifi võrguga. Koolil on 2 arvutiklassi, mis ühendatud klaasvaheseinaga: ühe 20 lauaarvutit, milles saab teha väiksemates gruppides õppetööd, teine 30 lauaarvutiga individuaaltöödeks sobilik. Algkooli hoones on igas klassiruumis lauaarvuti ja mõnes klassiruumis projektor. Alates 2015. aastast on algkooli õppehoones 28 tahvelarvutit ja Apple TV.

Sellel õppeaastal on Ülenurme Gümnaasium osalenud ja planeerib osalemist järgmistesettevõtmistes:1) Demokraatia päeva puhul Riigikogu ja valitsuse külastamine
teemal "Parlamentarism Eestis", 2) Kohtumine K. Ockbaga  „Islam Eestis“; 
3) Osavõtt Euroscola videokonkursist "Kuidas lahendaksime
pagulaste kriisi?"  4) Osavõtt ühiskonnaõpetuse meistrivõistlusest; 
5) Jätkusuutlik areng: Väätsa prügila
külastamine ; 6) Euroopa keelte päeva tähistamine; 9) Õppimisvõimalused USA-s
ja Saksamaal; 10) Koostöö Saksa 
Kultuuriinstituudiga "Musik und Technologie"; 11) Õiglase
kaubanduse infotund ja kunstitööde konkurss põhikooli III astme õpilastele; 12)
infotund 9. klassidele "Kuidas lahendatakse pagulaste probleeme
Saksamaal?"; 13) Euroopa Parlamendi simulatsioon gümnaasiumiõpilastele;
14) 6.-12.klasside osalemine projektis "Täht Idas" Kingituste kogumine
pagulaslaagri lastele; 15) Osavõtt Eurojooksu võistlustest ja eelseisvatest
Kodanikupäeva ja Euroopa Liidu viktoriinidest; 16) ÜRO 70.aastapäeva
tähistamine kohtumiste ja ülekoolilise viktoriiniga; 17) Filosoofia päev; 
18) Valmistumine ÜRO simulatsiooniks, mis toimub Riias 2016.a.aprillis.

2010.aastast aastast kuulub Ülenurme Gümnaasium UNESCO ühendkoolide võrgustikku, mis annab võimaluse osaleda teaduskonverentsidel ja ÜRO simulatsioonimängudes.

Pagulasteemalisel videokonkursil osutus üheks võitjaks Ülenurme Gümnaasium ja 11. klassi õpilased said selle tunnustuseks reisi Strasbourgi Europarlamenti.  Vaata

Selle õppeaasta uudseks ürituseks sotsiaalvaldkonnas on kogukonnapraktika 12. klassidele ühiskonnaõpetuse tundide raames. Praktika eesmärgiks on teha 10 – 15 tundi  vabatahtliku tööd, olla kaasatud kogukonna ellu, aidata vabaühendusi ja toetada nende tegevust, panustada ühiskonna arengusse ja mõista, millised muutused toimuvad.  Ülenurme Gümnaasiumi õpilased on tutvunud politsei, vanglateenistuse  ja kaitseliidu tööga, olnud praktikal noortekeskustes, loomade varjupaigas, toidupangas, külaseltsides.

Ülenurme Gümnaasiumi eripäraks on kooli rahvusvahelisus ja maailmaklassi sportlased. Kool kuulub UNESCO koolide ühendusse ja ainukese koolina Eestist Pierre de Coubertini koolide liitu.  Coubertini koolide ülemaailmsed  noortefoorumid toimuvad iga kahe aasta tagant ja 2017. aastal toimub ülemaailmne noortefoorum Ülenurme Gümnaasiumi korraldamisel Eestis.

Kooli vilistlastena on meil maailmakuulsad tegijad Oliver Venno võrkpallis, Rasmus Haugasmägi veemotospordis, olümpiamängudel on võistelnud  Cristel Vahtra suusatamises, Tiidrek Nurme kergejõustikus, Eestis on  tuntud korvpallurid Andrus Renter, Silver Leppik, Aivo Erkmaa, Timo Oja ja kergejõustiklased Kaur Kivistik, Allar Lamp ja Meigo Tammsaar.

Kõik meie kooli ülal kirjutatud tegevused nõuavad erinevaid digilahendusi. Digitaalsete vahendite ja materjalide kasutusele võtmine arendab ja muudab kooli innovaatiliseks, innustab  õpetajaid ja õpilasi õppima kaasaegses digiühiskonnas.