Neljapäev, 10. detsember 2015

Meie eesmärgid

Mida meie saame ära teha (koolitusel kirja pandud ideed 26.11. - 27.11.15)
 1. Õpetajate sise- ja väliskoolitus
 2. Jõulukoolitus tahvelarvutitega 
 3. Õpetajalt õpetajale koolitus
 4. Digitunni sisseviimine
 5. Vajalike digipädevuste kirjeldamine
 6. Õpetajate digipädevuste kaardistamine
 7. Digivahenditega läbiviidud näidistunnid
 8. Õpilaste ootuste kaardistamine IKT vahendite kasutamisel
 9. Õpilaste kaasamine õppematerjalide loomisse
 10. Õpetajate koormuse vähendamine
 11. Aja parem planeerimine
 12. Ainekomisjonide parem koostöö
 13. Regulaarse digikoolituse restart
 14. E-õppematerjalide loomine ja arendamine ja rakendamine
 15. Koolitus õpilaselt õpetajale
 16. Õpilaste ja õpetajate koostöö digivahendite kasutamisel (Peiker)
 Ideed:

Hirmude lahtirääkimine õpetajatelt
Digivahetund, kolmapäev 8.40
Avatud digitund (õpetajad külastavad teiste õpetajate tunde)
Materjalide koondamine kokku ühte keskkonda
Mida õpilased teeksid õpetajatele (õpilane teeb õpetajale tunni)

Tegevuskava:

1. Kõik tegevused:
Tutvustamine õpetajatele, Maili
Tõrvandi digitund, esmaspäev kell 14.45, Ardo
Ülenurme digitund, kolmapäev kell 8.00-8.45, Ardo
   1.1.Õpetajate kaasamine, Maili
2. Ühisaja leidmine, ainekom. esimehed
3. 02.12.15 esimene digitund, Ardo
4. 09.12.15 teine digitund, Ardo
5. 16.12.15 kolmas digitund, Ardo
6. 18.12.15 veebiseminar, kell 13.-14
7. 28.12. - 29.12. Koolitus õpetajatele: "IKT ja muutuv õppimine"

Eesmärk: õpetaja teeb avatud digitunni.

Ardo filmib avatud tunde ja postitab blogisse.