Neljapäev, 10. detsember 2015

Arendusprojekt

Arendusprojekti lõppeesmärk: 
Pikemaajaline eesmärk – õpetajate sise- ja väliskoolitus õpetajate digipädevuse arendamiseks. Õpetajatele toimuvad digikoolitused.
Arendusprojekti lõppeesmärk – kasutusele võtta digivahetund õpetaja digipädevuse edendamiseks ja vähemalt 4 õpetajat teevad avatud digitunde. 

Mis on tänaseks läinud hästi?
 • õpetajad on digikoolitustest informeeritud
 • õpetajatele on tehtud 5 digikoolitust:
 • 30.11. Vittle koolitus algklasside õpetajatele
 • 2.12. õpetajatele tutvustati digiprojekti
 • 8.12. Kahoot koolitus õpetajatele
 • 9.12. Quizizz koolitus õpetajatele
 • 8.12-9.12 on läbi viidud 2 digitundi teemal "KoodiTund"
 • 16.12. Qr koodi koolitus õpetajatele
 • 28.12. - 29.12. koolitus õpetajatele: "IKT ja muutuv õppimine"
 • koolitustel suur osavõtt
 • koolitustel on positiivne tagaside
Milliseid takistusi on tekkinud, mis ei ole läinud plaanipäraselt? 

Digivahetund – esimesel korral mõistsime, vahetund on meile liiga lühike ja see tuleb muuta digitunniks.
Aeg digitunniks – ei sobi kõikidele õpetajatele, sest samal ajal toimub ka gümnaasiumi uurimistööde juhendamine; algklassimaja ning  põhikooli- ja gümnaasiumimaja koolitusi ühele ajale panna ei saa. Uute programmidega tutvumine ja tundide ettevalmistamine võtab planeeritust rohkem aega. 

Õpetajate kaasamine - õpetajate vastuseis – nende väitel pole sobivaid vahendeid õpetajatel ja õpilastel.

Mida teeksite teisiti? Mida teete edasi?
 • digikoolitused jätkuvad II poolaastal 
 • õpetajad valmistavad ette digitunde
 • õpetajad kasutavad tundides IKT vahendeid
 • õpetajad saavad tundi kutsuda haridustehnoloogi
 • tunnustame ja kiidame õpetajaid digitundide eest
 • õpetajalt õpetajale koolitused (alustatud 2009.a. ÜG-s)